MMstavba na facebooku - mm stavba na facebooku

Referencie drobných stavieb

Táto drobná stavba spadá do kategórie Standard. V prípade záujmu je k nahliadnutiu v obci Cabaj-Čápor pri Nitre.