MMstavba na facebooku - mm stavba na facebooku

Postup pre výstavbu rodinného domu

Postup pri záujme o výstavbu domu:

  1. kontaktujte nás
  2. zašlite nám projektovú dokumentáciu, technickú správu a výkaz výmer
  3. vypracujeme Vám cenovú ponuku
  4. podpis zmluvy o dielo
  5. dohodneme začiatok realizácie stavby, dohodneme približný termín dokončenia stavby
  6. priebežná kontrola vykonaných prác a plnení termínov
  7. odovzdanie stavby investorovi

výstavba rodinného domu